home Porady Dyżur weterynaryjny – ratunek dla twojego pupila

Dyżur weterynaryjny – ratunek dla twojego pupila

Już od dawna zwierzęta nie są już wykorzystywane tylko do służenia człowiekowi tylko w określonych celach. „Bracia mniejsi” traktowani są zazwyczaj jako członkowie rodziny. Wielu z nas nie wyobraża sobie życia bez ukochanego psa czy kota. Nasi towarzysze i najlepsi przyjaciele, zasługują na jak najlepsze traktowanie, oraz pomoc w przypadku problemów ze zdrowiem. Dyżur weterynaryjny – to odpowiednik ludzkiego pogotowia. Każde zwierzę, które uległo wypadkowi, lub zwyczajnemu pogorszeniu się stanu zdrowia wynikającemu na przykład z choroby – nie powinno zostać pozostawione bez pomocy.

Wykwalifikowany personel i specjalistyczne sprzęty

Dyżur weterynaryjny – działa całodobowo, także w niedziele i święta. Telefon zawsze zostanie odebrany. Pomocy nie odmawia się nikomu. Czasami istnieje możliwość rozłożenia należności finansowych na raty, jeśli sytuacja materialna opiekuna zwierzęcia jest bardzo trudna. Priorytetem lekarzy weterynarii nie jest chęć szybkiego zarobku, tylko pomoc jak największej ilości zwierząt. Cierpliwość i wyrozumiałość to cechy wyróżniające ludzi pełniących dyżur weterynaryjny.

Pomoc w różnych wypadkach

W przypadku trudnego porodu, choroby, zatrucia lub potrącenia przez pojazd, warto podjąć próbę ratowania życia i zdrowia zwierzaka. Należy pamiętać, że te bezbronne istoty nie mają nikogo prócz nas. Obowiązkiem człowieka jest pomoc słabszym. Wszyscy odczuwamy ból tak samo, zarówno człowiek jak i zwierzę.